วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ปัญหาไอทีกับธุรกิจ

  • มนุษย์สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากขึ้น เพราะมีบัตรเครดิตทำให้ไม่ต้องพกเงินสด และทำให้อัตราการเป็นหนี้สูงขึ้น
  • มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น เพราะต่างก็มุ่งหวังผลกำไรึ่งก็เกิดผลดี คืออัตราการขยายตัวทางธุรกิจสูงขึ้น แต่ผลกระทบก็เกิดตามมา คือ บางครั้งก็มุ่งแข่งขันกันจนลืมความมีมนุษยธรรมหรือความมีน้ำใจ
  • ทำให้มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจสูงจนบางครั้งทำให้ลิมนึกถึงศีลธรรม
  • การขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีจะทำให้การค้าขายไม่ทันเพื่อนบ้าน
  • หากไม่วางแผนการใช้เงินจะทำให้ยากจนลงเกิดหนี้พอกพูนเพราะบัตรเครดิตใบเดียวสามารถใช้เงินได้ล่วงหน้ามากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: