วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ข้อเสียของการใช้"อินเตอร์เน็ต"

1.เป็นสื่อลามก
2.เป็นการทำให้เยาวชนไม่รู้จักการแบ่งเวลา
3.อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ควบคุมลำบาก
4.อินเตอร์เน็ตอาจเป็นสื่อร้ายถ้าคนใช้มีความประสงค์ไม่ดี
5.ทำให้เยาวชนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่น้อยลง และ มกมุ่นอยู่กับตัวเอง
6.ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวน้อยลง

ไม่มีความคิดเห็น: