วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 2 โปรโตคอลและ IP Address

โปรโตคอลและ IP Address
โปรโตคอล คือ ระเบียบวิธีที่กำหนดขึ้นสำหรับการสื่อสารข้อมูล
โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง การออกแบบโปรโตคอล เช่น
โปรโตคอล IPX/SPX, โปรโตคอล NetBEUI, โปรโตคอล AppleTalk เป็นต้นโปรโตคอล IPX/SPX พัฒนาโดยบริษัท Novellโปรโตคอล NetBEUI พัฒนาโดยบริษัท Microsoftโปรโตคอล AppleTalk พัฒนาโดยบริษัท AppleTalkIP Address คือ หมายเลขอ้างอิงประจำตัวของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้MAC Address คือ หมายเลขที่ถูกกำหนดมาจากบริษัท ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้IPv6 คือ มีขนาด 128 บิต ตัวโปรโตคอล IP ได้มีการปรับปรุงส่วน header ให้สนับสนุนการประมวลผลจาก Router ได้เร็วขึ้น ลักษณะการทำงานมี 3 แบบคือ unicast, multicast และ anycastการจัดลำดับชั้นของเครือข่าย (Network Class)Class A IP Address บิตแรกของไบต์แรกสุดจะเป็น 0 เสมอClass B IP Address 2 บิตแรกของไบต์แรกสุดจะเป็น 1 และ 0 เสมอClass C IP Address 3 บิตแรกของไบต์แรกสุดจะเป็น1, 1 และ 0 เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: